Aktuálna hrozba!

Podvodné e‑maily – phishing

4. 8. 2015, 16.00

V súčasnosti pozorujeme zvýšený počet e‑mailov, ktoré sa vás snažia podvodným oznámením prinútiť otvoriť zavírenú prílohu, čím hrozí nákaza vášho počítača škodlivým malvérovým programom.

Viac hrozieb

Podvodné e‑maily – phishing

14. 7. 2015, 15.00

Aktuálne sme zaznamenali ďalšiu vlnu podvodných e‑mailov smerujúcich na klientov Komerčnej banky s cieľom odcudziť prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, ktoré potom útočník použije na podvodné prevody.

Viac hrozieb

Podvodné e‑maily – phishing

22. 6. 2015, 15.00

Aktuálne sme zaznamenali ďalšiu vlnu podvodných e‑mailov smerujúcich na klientov Komerčnej banky s cieľom odcudziť prihlasovacie údaje do internetového bankovníctva, ktoré útočník následne zneužije na podvodné prevody.

Viac hrozieb

Obsah webu