Vaša platobná karta

Podvodníci sú veľmi vynaliezaví, pokiaľ ide o to, ako sa dostať k vašim financiám. Ani pri používaní bankomatu nie ste úplne v bezpečí, preto je dobré vedieť, čo vám hrozí.

 • 1.

  Chráňte svoj PIN, nedajte nikomu šancu pozerať sa vám cez rameno, keď ho zadávate.

 • 2.

  Pri zadávaní kódu PIN zakrývajte voľnou rukou klávesnicu. Tento spôsob ochrany je jednoduchý a účinný.

 • 3.

  Ak je na bankomate čokoľvek podozrivé (vyzerá inak, sú na ňom stopy lepidla a pod.), transakciu zrušte a okamžite kontaktujte Klientsku linku pre platobné karty 0800 118 100.

 • 4.

  Dávajte pozor na cudzie osoby, ktoré sa okolo bankomatu pohybujú. Ak vám niekto ponúka pomoc, nenechajte sa vyviesť z miery a tejto osobe svoj PIN neprezrádzajte.

 • 5.

  Pokiaľ je to možné, používajte bankomaty, ktoré poznáte.

 • 6.

  Svoj PIN držte v tajnosti. Nikto nie je oprávnený požadovať od vás PIN, nesmie ho poznať ani banka či polícia.

 • 7.

  Pravidelne sledujte pohyb na svojom účte a v prípade nezrovnalostí kontaktujte 0800 118 100.

Prehľad hrozieb

Skimming pri bankomatoch

Skimming znamená nelegálne kopírovanie magnetického prúžku na platobnej karte. So získanými dátami možno následne vyrobiť falzifikáty karty. Ak sa útočníkovi podarí odčítať aj zadávaný PIN, má všetko potrebné na to, aby mohol kartu zneužiť.

Ako to vyzerá?

Páchateľ nainštaluje do vkladacieho otvoru na bankomate čítacie zariadenie. Ak kartu vložíte, dáta z magnetického prúžku sa uložia. To však páchateľovi nestačí, potrebuje ešte vedieť vaše heslo. Na to väčšinou používa kameru, ktorá je nastavená tak, aby zaberala plochu klávesnice. Ešte rafinovanejším spôsobom je falošná klávesnica, ktorá PIN zaznamená.

Čo robiť

Vždy dodržiavajte jednoduché pravidlo – zakryte rukou klávesnicu, keď zadávate PIN. Pred väčšinou útokov vás to spoľahlivo ochráni.

Ukážka lišty, na ktorú sa nalepila vydávaná hotovosť Ukážka lišty, na ktorú sa nalepila vydávaná hotovosť

Zadržanie hotovosti

V tomto prípade páchatelia používajú veľmi jednoduchý trik. Na výdajný otvor, odkiaľ sa vydávajú peniaze, nainštalujú lištu s obojstrannou lepiacou páskou. Lišta, pochopiteľne, vyzerá ako súčasť bankomatu.

Pri výbere hotovosti potom čakáte na hotovosť, ale bankovky sa neobjavia, aj keď bankomat hlási, že hotovosť bola vydaná. Zrejme to po chvíli vzdáte a odídete. V tej chvíli sa objaví páchateľ, ktorý lištu odmontuje a s ňou si odnáša aj vašu hotovosť.

Čo robiť

Riaďte sa len pokynmi zobrazenými na obrazovke bankomatu. Ak ste vyzvaní na vybratie hotovosti, ale žiadna nevyšla, dôkladne skontrolujte výdajný priestor.

V prípade problémov okamžite kontaktujte Klientsku linku KB 0800 118 100.

Skimming u obchodníkov

Kartu v tomto prípade vezme do ruky obsluha a tá ju skopíruje v ručnej čítačke, prípadne sa karta skopíruje v upravenom termináli.

Čo robiť

Nespúšťajte svoju kartu z očí, nedovoľte obsluhe s vašou kartou kamkoľvek odísť, chráňte svoj PIN zakrývaním klávesnice.

Ukážka blokovacieho zariadenia Ukážka blokovacieho zariadenia

Libanonská slučka

Útočník v tomto prípade nainštaluje do vstupu pre karty špeciálne blokovacie zariadenia, takže sa karta v otvore jednoducho zasekne. Útočník sleduje celú situáciu, a keď vidí, že panikárite, rýchlo pribehne a ponúkne pomoc. Zmanipuluje vás k tomu, aby ste PIN zadali ešte raz. Karta sa, pochopiteľne, neobjaví a vy odídete hľadať pomoc. Útočník potom kartu aj zariadenie vyberie a odchádza s vašou kartou a kódom PIN, ktorý si zapamätal.

Čo robiť

Riaďte sa len pokynmi zobrazenými na obrazovke bankomatu. Ak vám bankomat kartu nevráti, okamžite kontaktujte Klientsku linku KB 0800 118 100.

Ak je to možné, od bankomatu neodchádzajte.

Čo robiť, keď...

...mám podozrenie, že niekto pozná moje heslo alebo PIN?

Okamžite využite všetky možnosti na zmenu hesla alebo kódu PIN. Ak nemáte príležitosť na zmenu, pretože nie ste pri počítači, kontaktujte Klientsku linku priameho bankovníctva na čísle +420 0800 118 100 a požiadajte o zablokovanie prístupu. Čím skôr tak urobíte, tým je menšia šanca, že dôjde k zneužitiu týchto citlivých údajov.

...mi zavolá osoba, ktorá sa predstaví ako zamestnanec banky a požaduje oznámenie citlivých údajov?

V žiadnom prípade tieto údaje neprezrádzajte. Tieto údaje nikdy nikomu neprezrádzajte po telefóne. Neviete totiž, kto sa nachádza na druhej strane.

...na platby na internete používam aj platobnú kartu?


Pre stránky Komerčnej banky je nastavená automatická ochrana Trusteer Rapport. Do ochrany však možno priradiť aj akúkoľvek inú zabezpečenú a citlivú stránku. Trusteer Rapport dokáže kontrolovať zadávanie čísla kariet v rámci nákupov a upozorní vás, ak by ste sa chystali zadať číslo karty na podozrivej stránke.