Ochrana osobných údajov

Povinne uverejňované informácie na jednom mieste

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KLIENTOV

Účelom týchto stránok je poskytnúť vám informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v spoločnosti Komerční banka a vašich právach, ktoré sú s nimi spojené. Chceme, aby ste vedeli, aké osobné údaje získavame, ako s nimi ďalej nakladáme a na aké účely ich využívame. Nájdete tu tiež informácie o zdrojoch, z ktorých tieto údaje získavame, a rovnako sa dozviete, komu tieto dáta môžeme poskytnúť.

Vaše osobné údaje spracúvame vždy transparentne, správne, v súlade so zákonom a v rozsahu nevyhnutnom na príslušný účel. Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame na nevyhnutne potrebnú dobu, v súlade s lehotami, ktoré nám ukladajú právne predpisy a nariadenia. V prípade oprávneného záujmu banky si môžeme sami určiť dobu, po ktorú budeme údaje uchovávať. Osobné údaje osôb mladších ako 18 rokov spracúvame len vtedy, keď za dieťa koná jeho zákonný zástupca.

Odporúčame vám oboznámiť sa s informáciami uvedenými v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Dokument na stiahnutie
Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

 

Pre klientov

Pre zamestnancov