Financovanie investícií v zahraničí

Financujte s nami svoje zahraničné investície s poistným krytím

získate finančné prostriedky na investície v krajinách s obmedzenou možnosťou lokálneho financovania

ušetríte na úrokových nákladoch v porovnaní s úrokmi v niektorých zahraničných menách

rozložíte riziko medzi nás, investora a EXIMBANKU SR

s poistením od EXIMBANKY SR bude Vaše financovanie kryté do výšky 95% pre komerčné riziká a až 97,5% pre politické a nekomerčné riziká

Financovanie zahraničných investícií od Komerční banky Slovensko

  • poskytujeme na investície slovenských firiem v zahraničí a na podporu obchodnej expanzie do zahraničnej spoločnosti, 

  • je možné čerpať aj na financovanie prevádzkových potrieb zahraničnej investície,

  • je podmienené financovaním investície z vlastných zdrojov minimálne vo výške 15% z jej celkového objemu,

  • musí byť v danom prípade v súlade so stanovenými pravidlami skupiny Société Générale v oblasti sankcií a embárg,

  • je štandardne poistené Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR). V prípade väčšej zahraničnej investície je možné poistenie úveru aj prostredníctvom komerčnej poisťovne zo zmluvného portfólio Société Générale.

pre viac informácií nás kontaktujte

Vami zadané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail spracúvame výlučne za účelom zodpovedania Vašich otázok / vyriešenie Vašej požiadavky, pričom uvedené údaje nie sú predmetom archivácie v našich systémoch a po spracovaní Vašej požiadavky budú okamžite odstránené.