Náš team, Váš team

Našim cieľom je naladiť sa na Vašu „vlnu“.
Hľadáme dôvody ako áno, nehľadáme dôvody prečo nie. 
Svet korporátneho bankovníctva sú peniaze. Naša pozornosť je však sústredená na klienta, jeho úspech a vytváranie podmienok, v ktorých môže vznikať.
  
V  KB Slovakia vieme, že takéto podmienky vyplývajú z jasne definovaných princípov a férových vzťahov.
 
1. CLIENT-CENTRIC
Úspešné podnikanie našich klientov sa skladá z harmónie tisícov maličkostí. Vnímame sa ako súčasť tejto mozaiky úspechu biznisu našich klientov. Úlohou KBSK je zabezpečiť aby fungoval bezproblémovo a v tejto misii sú klienti našimi partnermi.
Uvedomujeme si, že na úrovni, na ktorej spoločne pracujeme, nie sú hodiny od-do. Sú len výzvy, ktoré spolu zdoláme.
 
2. HANDS-ON
Hľadáme dôvody ako áno, nehľadáme dôvody prečo nie. Naša špecializácia na korporátne bankovníctvo nám dáva slobodu sústredenia. Sme pružní, rozhodujeme sa dynamicky a konáme rýchlo. Radi objavujeme nové riešenia na staré problémy.
3. TAILOR-MADE

Tak ako neexistujú dvaja rovnakí ľudia, dva rovnaké biznisy, neexistujú ani dvaja rovnakí klienti. V oblasti, v ktorej pôsobíme, je samozrejmé robiť veci na mieru a rešpektovať jedinečnosť každej situácie. Klienti Komerční banky Slovakia nie sú súčasťou davu. Náš klient je výnimočný.

 

4. BUSINESS-SPEAKING
Hovoríme rovnakým jazykom, jazykom biznisu. Ako člen medzinárodnej skupiny Société Genéralé disponujeme silným zázemím, jedinečným know-how a ťahom na bránku typickým pre agilné firmy.

Na stretnutia prichádzame pripravení. Vopred sa zorientujeme v oblasti Vášho podnikania, zoznamujeme sa s jeho reáliami a výzvami, ktorým čelíte. Našim cieľom je naladiť sa na Vašu „vlnu“, šetriť Váš čas a sadnúť si oproti Vám s maximom riešení a minimom otázok.

Vizitkou našej práce je predovšetkým hodnotenie, ktoré dostávame priamo od našich klientov. V medzinárodne uznávanej metrike NPS, ktorá meria spokojnosť a zároveň lojálnosť klientov, dosahujeme kontinuálne nadštandardné výsledky, ktoré si nesmierne vážime.
 
Ďakujeme.