Povedzte nám svoj názor

Kvalitné vzťahy sú založené na úprimnosti. Vďaka vašej spätnej väzbe sa dokážeme neustále zlepšovať a opakovane dosahovať vysoké hodnotenie v prieskumoch zákazníckej spokojnosti (NPS). 

Cesta k nášmu zlepšeniu vedie cez váš názor


Podnet

Viete, ako môžeme zlepšiť naše služby? Kontaktujte nás!
 

Reklamácia / sťažnosť

Ďakujeme, vážime si, že sa podieľate na zlepšovaní našich služieb. Váš podnet odovzdáme zodpovednému pracovníkovi, ktorý vás kontaktuje.

Vaše podnety posielajte, prosím, na e-mailovú adresu kb@kb.sk

Riešenie sťažností a reklamácií

Prvá inštancia

Reklamáciu/sťažnosť môžete podať elektronicky, telefonicky alebo osobne v obchodnom mieste banky. Pokiaľ podáte sťažnosť alebo reklamáciu osobne, je možné vyhotoviť zápis z rokovania, ktorého kópiu vám, samozrejme, poskytneme.

Ako nás kontaktovať:
  • na obchodnom mieste banky, kde máte vedený účet (písomne, telefonicky, ústne),
  • na bezplatnej infolinke banky 800 521 521,
  • na e-mailovej adrese mojebanka@kb.cz,
  • prostredníctvom nášho formulára.
 
 
 

Druhá inštancia

Pokiaľ nie ste spokojní s riešením vašej sťažnosti/reklamácie v prvej inštancii, môžete sa písomne obrátiť na druhú inštanciu, konkrétne na útvar kvality a zákazníckej skúsenosti.

Adresa (CZ):
Komerční banka, a. s.
Kvalita a zákaznícka skúsenosť
Nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
E-mail: stiznostiareklamace@kb.cz

Tretia inštancia

Ombudsman skupiny KB
V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom vyriešenia vašej sťažnosti/reklamácie útvarom kvality a zákazníckej skúsenosti, máte možnosť písomne kontaktovať nezávislého ombudsmana, a to v súlade s Chartou ombudsmana. Viac informácií o ombudsmanovi KB nájdete na tejto stránke.

Adresa (CZ):
Ombudsman
Kvalita a zákaznícka skúsenosť
Nám. Junkových 2772/1
155 00 Praha 5 – Stodůlky
E-mail: ombudsman@kb.cz
Web stránka - Ombudsman
 
 
 

pre viac informácií nás kontaktujte

Vami zadané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail spracúvame výlučne za účelom zodpovedania Vašich otázok / vyriešenie Vašej požiadavky, pričom uvedené údaje nie sú predmetom archivácie v našich systémoch a po spracovaní Vašej požiadavky budú okamžite odstránené.