Štrukturované financovanie

Využite produkty štruktúrovaného financovania v spolupráci so špecializovanými útvarmi Komerční banky alebo Société Générale. Vďaka silnému zázemiu materskej skupiny dokážeme financovať projekty presahujúce tuzemský trh. 

Projektové financovanie

Projektové financovanie

 • financovanie nových alebo refinancovanie existujúcich projektov, 
 • financovanie výstavby obnoviteľných zdrojov.
Financovanie komerčných nehnuteľností

Financovanie komerčných nehnuteľností

 • určené na financovanie kancelárskych budov, priemyselných a logistických parkov alebo nákupných centier,
 • financovanie akvizície novej nehnuteľnosti,
 • refinancovanie existujúcej nehnuteľnosti.  
Kapitálové trhy a Corporate Finance

Kapitálové trhy a Corporate Finance

 • emisie dlhopisov,
 • transakcie na akciových trhoch,
 • podpora pri získaní ratingu,
 • podpora pri fúziách a akvizíciách.
v spolupráci so špecializovanými útvarmi Komerční banky alebo Société Générale
Akvizičné a leverage financovanie

Akvizičné a leverage financovanie

 • financovanie nadobudnutia podielu v spoločnosti,

 • financovanie zmien v kapitálovej štruktúre.

Financovanie vývozu s podporou exportných agentúr

Financovanie vývozu s podporou exportných agentúr

 • financovanie vývozu technológií, strojov a investičných celkov s pôvodom prevažne zo Slovenskej republiky,

Klubové/syndikované financovanie

Klubové/syndikované financovanie

 • klubové úvery,

 • úpis financovania a následná syndikácia.