Dokumentárne inkaso

S dokumentárnym inkasom vám pomôžeme zrealizovať obchodnú transakciu pre dodávateľa aj odberateľa bezpečným platobným nástrojom.

ako dodávateľ získavate v porovnaní s platbou väčšiu istotu zaplatenia

ako odberateľ dopredu neviažete svoje finančné prostriedky a zároveň máte v porovnaní s platbou vopred väčšiu istotu, že dodávka bude zrealizovaná

s dokumentárnym inkasom sa viažu nižšie poplatky ako pri dokumentárnom akreditíve

je nenáročné na administratívu

Ide o jednoduchý platobný nástroj, pri ktorom na základe príkazu dodávateľa zabezpečíme, že komerčné dokumenty k realizovanej dodávke (napr. faktúry, dopravný doklad) sú vydané odberateľovi až po úhrade príslušnej pohľadávky.

Dokumentárne inkaso od Komerční banky Slovensko

 • je platobný nástroj využiteľný pri obchodovaní v tuzemsku aj zahraničí,
 • sa tradične využíva najmä v zahraničnom obchode,
 • zabezpečí, že dokumenty kryjúce dodávku tovaru alebo služieb budú odberateľovi vydané až po splnení podmienok určených dodávateľom v príkaze k obstaraniu inkasa (obvykle vydanie dokumentov oproti zaplateniu),
 • je výhodné pre odberateľa, pretože dopredu neviaže svoje finančné prostriedky,
 • sa v porovnaní s dokumentárnym akreditívom spája s nižšími poplatkami

Kedy využiť dokumentárne inkaso

 • ak nie je potrebné, aby za odberateľa ručila banka. Teda ak nemáte pochybnosti o schopnosti a ochote obchodného partnera za tovar alebo služby zaplatiť,
 • ak si chcete poistiť, že druhá strana sa nedostane k dokumentom k dodávke, príp. priamo k tovaru bez zaplatenia,
 • ak je politické, hospodárske a právne prostredie krajiny dovozu vnímané ako stabilné.

AKO TO FUNGUJE:

 • ako dodávateľ predložíte do svojej banky spolu s príkazom k obstaraniu inkasa komerčné dokumenty k realizovanej dodávke, príp. zmenku,
 • banka zabezpečí, že zverené dokumenty budú odovzdané odberateľovi až po splnení inkasnej podmienky, ktorou je obvykle vydanie dokumentov oproti zaplateniu alebo vydanie dokumentov oproti akceptácii cudzej zmenky,
 • dokumentárne inkaso nie je zabezpečené záväzkom banky.
POKIAĽ POŽADUJETE VYŠŠIE ZABEZPEČENIE PLATBY, VYUŽITE DOKUMENTÁRNY AKREDITÍV