Kurzový lístok

Kurzový lístok z  4.3.2024

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,709391,609811,65960
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,512661,424541,46860
CZK26,1110124,5899825,35050
DKK7,677527,230287,45390
GBP0,882190,830810,85650
HUF405,21400381,60930393,41165
CHF0,987620,930080,95885
JPY167,58419157,82201162,70310
NOK11,7419011,0579011,39990
PLN4,446824,187784,31730
RON5,117764,819644,96870
SEK11,5130310,8423711,17770
TRY37,2517230,7258833,98880
USD1,116261,051241,08375

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)