Kurzový lístok

Kurzový lístok z  5.6.2023

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,670661,573341,62200
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,485361,398841,44210
CZK24,3530622,9344423,64375
DKK7,672067,225147,44860
GBP0,884200,832700,85845
HUF381,70811359,47269370,59040
CHF1,003990,945510,97475
JPY154,27175145,28505149,77840
NOK12,1823311,4726811,82750
PLN4,635264,365244,50025
RON5,113024,815184,96410
SEK11,9032011,2098111,55650
TRY24,5561520,2543522,40525
USD1,105341,040961,07315

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)