Kurzový lístok

Kurzový lístok z  7.7.2022

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,555511,464891,51020
BGN2,014531,897171,95585
CAD1,377471,297231,33735
CZK25,4925524,0075524,75005
DKK7,662537,216177,43935
GBP0,884770,833230,85900
HUF420,58752396,08728408,33740
CHF1,022020,962480,99225
JPY142,75378134,43802138,59590
NOK10,6628210,0416810,35225
PLN4,884264,599744,74200
RON5,093614,796894,94525
RUB69,1289551,5091164,30600
SEK11,1154510,4679510,79170
TRY19,1471715,7929317,47005
USD1,055600,994101,02485

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB s výnimkou kariet.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)