Kurzový lístok

Kurzový lístok z  15.6.2024

Kurzový lístok

nákup
Exchange ratenákuppredajstred
AUD1,679341,565761,62255
BGN2,024301,887401,95585
CAD1,533401,429701,48155
CZK25,5621223,8332824,69770
DKK7,720797,198617,45970
GBP0,873180,814120,84365
HUF410,33952382,58708396,46330
CHF0,997580,930120,96385
JPY175,03920163,20080169,12000
NOK11,8502811,0488211,44955
PLN4,498894,194614,34675
RON5,151454,803054,97725
SEK11,6606710,8720311,26635
TRY38,1446431,4623634,80350
USD1,114591,039211,07690

Pre transakcie jedného klienta vykonané Bankou v rámci toho istého dňa, pri ktorých dochádza k zmene jednej meny na inú menu, a ktorých súhrnná čiastka je v ekvivalente viac ako 50 000,- EUR, je Banka oprávnená stanoviť individuálny výmenný kurz zohľadňujúci aktuálny výmenný kurz na medzibankovom trhu.

Kurzový lístok na stiahnutie

Boli pozastavené menové konverzie a platobné operácie v mene RUB.
 
Ážio/disážio pre bezhotovostnú zmenu cudzej meny za inú cudziu menu za použitia promtného pomeru, vypočítaného z pomeru výmenných kurzov stred oboch mien podľa kurzového lístka Komerční banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, je 3 %.

Nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi za   1 €.
Predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá za 1 €.
 

Rozdiely medzi kurzami KB a ECB

Percentuálne rozdiely medzi výmennými kurzami KB pre kartové transakcie a referenčnými výmennými kurzami Európskej centrálnej banky (ECB)