Bankové záruky

Znížte obchodné riziká prostredníctvom platobných a neplatobných záruk od Komerční banky Slovakia

kvalitné zabezpečenie obchodného vzťahu

istota získania finančných prostriedkov v prípade, že obchodný partner nesplní svoj záväzok

úspora nákladov,
hradíte iba rizikovú maržu,
nie cenu peňazí
pozitívny vplyv na
cash flow spoločnosti
BZ ZP 1

S bankovou zárukou od Komerční banky môžete

 • získať finančné prostriedky okamžite,
 • získať odklad splatnosti záväzku,
 • uzatvoriť zmluvu za výhodnejších podmienok.
BZ ZP 2

Ako súčasť služby vám radi poskytneme

 • poradenstvo pri rokovaní o kontrakte,
 • prerokovanie podmienok poskytnutia bankovej záruky,
 • formuláciu znenia záručnej listiny,
 • avizovanie bankovej záruky,
 • poskytnutie prísľubu bankovej záruky.

TYPY BANKOVÝCH ZÁRUK

Poskytujeme 4 základné typy bankových záruk

Platobné záruky:

 • za zaplatenie daňového dokladu (faktúry),
 • za zaplatenie finančného úveru,
 • za zaplatenie leasingových splátok,
 • za úhradu nájomného,
 • iné.

Neplatobné záruky:

 • za predloženú ponuku (bid bond),
 • za vrátenie akontácie (advance payment guarantee),
 • za správne vykonanie zmluvy (performance bond),
 • za vrátenie zádržného (retention money guarantee),
 • za záručnú dobu (warranty bond),
 • iné.

Protizáruky:

 • pri obchodoch v špecifických teritóriách,
 • vystavované na miestnu banku koncového veriteľa.

Colné záruky:

 • za iné operácie ako režim tranzitu (celkové, jednotlivé).