Termínované účty

Zhodnocujte voľné finančné prostriedky za priaznivých úrokových podmienok odvodených priamo z aktuálnych cien na medzibankovom trhu

váš vklad je zo zákona poistený

získate istý výnos s pevným úrokom

peniaze máte kedykoľvek k dispozícii

účet vám zriadime a povedieme bezplatne

S termínovaným účtom od Komerční banky môžete

S termínovaným účtom od Komerční banky môžete

  • disponovať s vkladom v deň splatnosti (pri automatickej obnove účtu môžete meniť výšku zostatku),
  • realizovať predčasné výbery pred dňom splatnosti,
  • rozhodnúť o automatickom transfere v deň splatnosti (z bežného účtu na termínovaný, možnosť realizovať vinkuláciu vkladu),
  • získať výhodné úroky pri garantovanej úrokovej sadzbe počas celej viazanosti vkladu,
  • disponovať s úrokmi - previesť úroky na iný účet alebo pri účtoch s automatickým obnovovaním možnosť ich kapitalizácie.
Špeciálny termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou – TVIS

Špeciálny termínovaný vklad s individuálnou úrokovou sadzbou – TVIS

  • môže byť zriadený vo všetkých menách uvedených v kurzovom lístku,
  • min. suma vkladu je 100 000,- EUR alebo ekvivalent v inej mene,
  • dohodnite si obchod s pracovníkom investičného bankovníctva.