EuroPlatba v reálnom čase

Využívajte Bezhotovostný prevod peňažných prostriedkov v mene EUR medzi účtami klientov v bankách, ktoré sú účastníkmi platobného systému TARGET2

Späť na prehľad platieb

Charakteristika EuroPlatby v reálnom čase

EuroPlatby v reálnom čase cez platobný systém TARGET2 realizujeme na základe jednorazového príkazu prostredníctvom papierového formulára, keď príjemca dostane peňažné prostriedky takmer okamžite.