SEPA inkasa

Detail SEPA inkasa

Späť na prehľad platieb

Charakteristika SEPA inkás

 • priame inkaso realizované v mene EUR, platiteľ dáva súhlas s inkasom (tzv. mandát) priamo dodávateľovi služieb alebo tovaru (príjemcovi platby/inkasa),
 • suma inkasa nie je obmedzená,
 • zúčtovanie SEPA inkasa je na strane platiteľa aj príjemcu v ten istý deň, 
 • klienti Komerční banky Slovakia môžu využívať službu SEPA inkaso ako platitelia alebo ako príjemcovia, 
 • účet platiteľa a príjemcu musí byť vedený iba v mene EUR,
 • podmienkou na využívanie služby SEPA inkaso pre platiteľa v Komerční banke Slovakia je vyplnenie súhlasu so SEPA inkasom,
 • na spracovanie SEPA inkás sú využívané platobné systémy SIPS (prevádzkuje Národná banka Slovenska) a STEP2 (prevádzkuje EBA CLEARING).

Podmienkou na využívanie služby SEPA inkaso pre príjemcu v Komerční banke Slovakia je:

 • uzatvorenie zmluvy k tejto službe,
 • pridelenie CID (identifikátor príjemcu), CID na Slovensku vydáva Národná banka Slovenska, registráciu zaisťuje banka klienta – klient nemôže o CID žiadať priamo v Národnej banke Slovenska,
 • uzatvorenie dohody, tzv. mandátu s platiteľom,

Účty klientov – platiteľov v Komerční banke Slovakia sú vedené v súvislosti s realizáciou SEPA inkasa ako podmienečne otvorené, pričom sa vyžaduje: 

 • súhlas so SEPA inkasom zadaný písomne alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibanku, autorizovať možné aj cez KB SKyline), podpísaný majiteľom účtu alebo splnomocnenou osobou,
 • stanovenie limitu jednotlivej platby inkasa a minimálneho počtu dní medzi inkasami.

V rámci SEPA inkás realizujeme:

 • inkasný spôsob platby na základe príkazu na SEPA inkaso (výzva na inkaso) prijatého od príjemcu platby a súhlasu so SEPA inkasom, zadaného klientom (platiteľom) buď na písomnom príkaze, alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva (cez Profibaku, autorizovať možné aj cez KB SKyline).

Výhody priameho SEPA inkasa

 • realizácia cezhraničných inkasných platieb v mene EUR v SEPA priestore,
 • rovnaké spoplatnenie SEPA inkasa v rámci Slovenska, ako aj cezhranične v rámci SEPA priestoru, 
 • možnosť nahrávania dávok príkazov na SEPA inkaso cez elektronické bankovníctvo (cez Profibanku, autorizovať možné aj cez KB SKyline) Klient – Banka iba vo formáte XML (podporovaná verzia – pain.008.001.02),
 • možnosť subjektov riadiť a plánovať svoj cash flow.